Trädgård 2: Det var en gång!

Från de äldre i byn har vi hört att gården skulle ha varit en av de finaste i socknen och trots att det inte går att se just nu så går det ändå att ana. Det är små detaljer som den utsvängda trappen, de undanplockade grindarna, den mäktiga eken, de förvildade rosenbuskarna och fruktträden på baksidan. Flygfotot från 50-talet gav oss ännu en dimension till hur det såg ut i sin fulla prakt med låga häckar som delar av mangård och fägård, stenlagda gångar mellan husen kantade med rabatter och i hörnet vid mangårdsbyggnadens och gårdshusets gavlar är bärbuskar samt ett litet grönsaksland.

Skedstad 8-12a0001
Flygfoto från 1950-tal där en fin men lite väl lummig trädgård syns.
Mäklarbild, gången syns inte.
Mäklarbild, gången syns inte.

Men vad finns kvar av det idag? Kunde de höga träden och slyt ha sin grund i den låga häcken? Och hur var det med gången?
Under ett tjockt lager mullrik jord kunde vi faktiskt ana en gång framför huset. När vi försiktigt började gräva dök där upp flisa efter flisa av Öländsk kalksten. Med hjälp av en rak spade för att markera kanterna, en skottkärra för att frakta bort mängder av jord och en piassavakvast för att borsta bort det sista, frilade vi en gång från stora dörren på huset bort till verkstaden. Lyckan var stor, alla stenar fanns kvar, var hela och låg hyfsat plant! Vi började se oss om och kunde ana att gången fortsatte bort till gårdshuset, från gårdshuset till köksingången på mangårdsbyggnaden samt längs med gårdshuset österut mot gårdshusets köksingången. Gången delade sig även vid mangårdsbyggnadens södra hörn och fortsatte västerut längsmed kortsidan på huset.

IMG_0795
Grävarlycka.
IMG_3221
Frilagd flisgång mot gårdshuset.

Frenetiskt började vi gräva oss fram längs gångarna, stötte på ett par spruckna stenar men alla var ändå där. Vid mangårdsbyggnadens sydöstra hörn verkade gången dock plötsligt ta slut men vi såg hur den fortsatte längre fram och började gräva bortifrån grinden längst i väster för att möta upp vid ”hålet” och förhoppningsvis hitta hela gången. Men det fattas en och en halv meter sten, varför var det så? Kunde det vara ekens rötter som haft sönder stenarna? Återigen löfte vi blicken och såg oss omkring (bra grej det där med att lyfta blicken!), det satt ett elskåp på väggen och ute vid vägen var ett till, däremellan var ”hålet” i stengången. Stenarna hade alltså flyttats på när elen drogs in men antagligen har de inte flyttats så långt så det blir till att leta i stenmurar och högar på tomten.

DSC_0001
Gången från grinden i väster in mot gården. Under jorden vilar kalkstensflisorna.

Vi har nu frilagt alla gångar, det ser fantastiskt ut! Ett otroligt lyft för hela huset och dessutom har vi fått en massa prima matjord till framtida grönsaksland. Ett mysterium är dock varför det inte går en gång fram till grinden som delar av man- och fägård. Ett mysterium som ännu finns kvar att lösa. Kanske ligger stenarna extra djupt? Kanske fanns där aldrig några? Eller så har de tagits bort någon gång när de var i vägen?

IMG_3223
Trappan möter stengången.

På flygfotot från 50-talet syns även en stenlagd öppen plats mellan gårdshuset och ladugården. Nyfikenheten och utomhuslusten greppade åter tag i oss, fanns även denna kvar? Efter en stunds grävande så kunde vi konstatera att ja det gjorde den! Trots idogt grävande så är arbetshelger korta och vi har ännu inte skiktat något slut på den.

Grävningen mest fantastiska fynd måste ändå sägas vara stenen med inskriptioner. När stenarna hade fått torka upp lite så borstade jag av dem med en kvast och där på en sten fann vi bokstäver, jag ropade såklart på Adam inne i huset och tillsammans kunde vi tyda delar av texten. No 5 BREDSÄTRA TOM.NPB Nya frågor väcktes såklart, var har stenen stått? Hur gammal är den? Och vad betyder de sista bokstäverna?

IMG_1029
No 5 BREDSÄTRA TOM . NPB

Äventyren och upptäckterna är många, frågor får svar och bildar nya frågor. Varenda del av gården är en bit i gårdens historia som vi sakta får höra och hela tiden blir vi nyfikna på att höra mer.

Trädgård 1: Röja sly å hade bra

 

4AIK3BNC76394U4P
Här kan man leka den klassiska leken ”hitta ladugården”

Gården var väldigt uppvuxen när vi köpte huset, av mer eller mindre friska träd. Det hade tyvärr gått ganska hårt åt ladan på vissa ställen, så detta var något som vi började med ganska snabbt efter tillträdet. Medelst motorsåg och handkraft har vi sågat oss igenom allt det ni ser på bilen plus lite till. Allt sly har samlats i en hög på baksidan av ladugården i väntan på vidare hantering. Det är fascinerande hur snabbt naturen kan ta över våra mänskliga små skapelser om tiden bara får gå, lysande exempel av detta kan hittas på internet när det gäller platser som Detroit och Grängesberg där rovdriften på något sätt gjort sitt….

Nåja, som människor vill vi ju ändå forma naturen, beskära, kapa och ordna den efter våra önskemål. I detta fallet handlar ju vårt engagemang om byggnadsvård och detta var en akut form av sådan eftersom husen inte hade mått så bra på flera år tack vare slyet. Runt ladugården fick motorsågen tala ganska fritt. Träd fälldes, grenar kapades och sly släpades till baksidan i väntan på vidare hantering. Resultaten blev att vi nu kan se ladan. Återstoden är förstås alla stubbar som står kvar. Eftersom flera av dessa står väldigt nära väggarna så gäller antagligen finlir i form av spade, yxa och motorsåg för att få bort det hela.

IMG_0520
Ladugård och lada efter en omfattande röjning.

Även mangårdsbyggnaden hade fått sin beskärda del i form av en lönndunge som växte framför salen. Den hade precis börjat skava mot taket, men någon större skada var inte gjord. När lönnarna väl var fällda fick gården genast en något mer pampigt utseende. Mangårdsbyggnaden kom fram och fick ta plats i egen majestät på gården. Kvar att göra när det gäller slyröjning är det som finns på baksidan av ladugården, även om det mest är självdött och murket på grund av att det stått alldeles för tätt genom åren. På baksidan av gårdshuset finns även en ordentlig samling mindre träd som nu har börjat höja sig över taknocken. Man är definitivt inte sysslolös när det gäller nödräddningar.

Mangårdsbyggnaden med lönndungen.
Mangårdsbyggnad och lönnar före… 
IMG_0570
… och efter…
DSC_0029
Röjningsarbetet är slut för denna gång, men det finns mer…